imprevizibile în formă, dar congruente în fond. La fel de. imprevizibil evoluaseră, de peste zece ani, şi trăirile sale. afective. Ajunsese – nici el nu ştie cum – nu doar să–l. intereseze şi să–l uimească ceea ce se petrecea în jurul lui, ci. să înţeleagă şi chiar să se implice în ceea ce părea a fi, nu de. Dieta culturismo natural puţine ori, rodul unei ficţiuni scăpate de sub controlul însuşi al. ficţionarului. El, elveţianul get–beget, strâmbând din nas şi. ţinându–se departe de fojgăiala orientală, ca şi de obişnuita.

dezordine latină, găsise tocmai aici – în inima Balcanului –. atâtea locuri, oameni şi situaţii de care să se simtă apropiat. De. ce oare? Alex punea asta pe seama unei vieţi anterioare. petrecută fericit aici. Ariana îi sugerase odată, într–una din. minunatele ei scrisori, că ar fi vrăjit. Şi că, din două una: ori îi. Dieta culturismo va trece repede, ori va rămâne pe vecie aşa. Nu are nici un rost. spunea ea, strădania să conştientizezi ceea ce ţine doar de sfera. inefabilă a unor porniri sufleteşti; a unor impulsuri care există.

pentru că… există. Martin avea, la vremea aceea, spre treizeci. de ani. A sperat că experienţa şi înţelepciunea care vin şi se. sedimentează odată cu trecerea timpului, l–ar putea lumina şi. în sensul respectiv. „Si jeunesse savait!… Si vieillesse. pouvait…“ avertizează al naibii de dureros un proverb. Dieta culturismo volumen franţuzesc. Provoacă, râcâie, exasperează. Acum, în pragul. vârstei de patruzeci de ani, aflat cam la jumătatea drumului. vede că nu izbutise deloc să se dumirească. Nu ştia încă sau nu.

mai putea, deja? De ce, şi după dispariţia Arianei, rămânea. irezistibil atras de această lume, ce refuză cu o graţioasă. îndârjire, să se lase definită şi, cu atât mai puţin, influenţată sau. controlată, mereu gata să–l ia prin surprindere, să–l şocheze în. bine sau în rău? Venise de zeci de ori, bătuse ţara în lung şi–n. Dieta culturismo definicion lat, ajungând astfel să o descopere în tot ce avea ea sublim, dar. şi ridicol sau respingător. Uite că vraja se menţinuse. Şi îl. ţinuse, dându–i puterea să treacă peste momente şi situaţii de.

Avionul părea încremenit în aer. Acolo, la aproape. unsprezece mii de metri altitudine, deplasarea nu se simţea. deloc. Îţi trebuiau secunde bune ca să percepi modificarea. unui reper exterior, fixat în prealabil. Şi totuşi, se mişcă…. Instalat lejer în fotoliu, Martin Eissler nu se mai satură să tot. Dieta culturismo definicion extrema privească afară, pe hubloul din stânga lui. La obişnuita. operaţiune de check–in, solicitase în mod expres partea. respectivă, calculând astfel încât soarele să nu–i bată în geam.

şi să–l oblige la coborâtul jaluzelei. Dimpotrivă, razele venite. pieziş, dinspre dreapta, modelează frumos formele pe care se. aştern, dându–le contur şi consistenţă. Cu câteva minute mai. înainte, vocea bine jucată a stewardesei îl trezise din toropeala. căreia i se abandona întotdeauna la drumurile lungi. „Vă. Dieta culturismo secar informăm că am pătruns deja în spaţiul aerian al României“.. Acelaşi anunţ standard declanşa asupra lui, de fiecare dată, o. relaxare asociată subconştient cu emoţia unui paraşutist ce se.

aruncă în gol, excitat de atracţia gravitaţională şi scăpat de. constrângerea condiţionărilor împrejmuitoare: aer, pereţi. identitate, obligaţii. O stare de disponibilitate afectivă şi. descătuşare, ca atunci când reintri într–un mediu căruia i–ai. dus dorul. Nu izbutise să o explice nici unuia dintre prietenii. Dieta culturismo vieja escuela săi, oricât a încercat să fie de convingător. Îi lipseau cuvintele. capabile să exprime amestecul de încântare şi provocare. excitabilitate şi duioşie ce–l cuprindea în vârtejul vibraţiilor.

sale de îndată ce începea să simtă primele gâdilături ale. atracţiei româneşti. Îi căzuse cu tronc (după o sintagmă de–a. locului, cum nu se poate mai potrivită) acest univers bizar, cu. trebuie să fi văzut el prin vreun desen animat. Îşi agită, plin de. Dieta culturismo vegetariana vitejie, o invizibilă spadă (lance sau mitralieră… cine poate şti?). îndreptată împotriva celor pe care este sigur că i–ar fi. descoperit acolo, jos, prin codri şi grote: „Barbarii! Barbarii.

Tonton… tu nu–i vezi? Uite cum ne atacă şi sunt gata să ne. doboare cu antiaeriana lor împuţită!“ Urmează o salvă de. onomatopee nimicitoare, pornite din gura puştiului, şi care. trebuie să fi spulberat, fără putinţă de tăgadă, orice veleitate de. rezistenţă, oricât de eroică, din partea duşmanului. Primeşte. Dieta culturismo volumen limpio drept premiu pentru victoria lui o altă pungă – strălucitoare. foşnitoare şi, mai cu seamă, doldora cu bomboane de. ciocolată, ce se răstoarnă din ea ca nişte nestemate. Cei din.

preajmă, care au urmărit amuzaţi episodul, îl aplaudă generos. pe gălăgiosul şi triumfătorul erou. Până şi doamna care stă. alături, pe fotoliul dinspre interval, schiţează un zâmbet. îngăduitor, de sub care arată mai puţin crispată şi severă, cum. se grăbise să o categorisească Martin după cele câteva cuvinte. Dieta culturismo perder grasa de complezenţă schimbate în hălămoşteala îmbarcării. Ce. mai… efectul îmblânzitor s–a produs. Cât despre el, o. gâdilătură imprecisă, dar cu atât mai plăcută, îl străbate pe sub.

piele. Nu mai are stare, îi vine să se smulgă de sub strânsoarea. centurii şi din imobilitatea nefirească a cabinei. Ştiinţific. vorbind, adică obiectiv, această excitabilitate pozitivă poate fi. pusă pe seama endorfinelor care trebuie să–i fi inundat dintr–o. dată sângele. Desigur, nu poate neglija nici dimensiunea. Dieta culturismo total subiectivă. Cel puţin să fie conştient de ea. I s–a mai întâmplat. să încerce asemenea trăiri afective, dar parcă niciodată atât de. acut şi de intens ca de această dată..

Nona, prietena lui cea atât de pasionată şi, ca atare. predispusă la interpretări oculte, ar lua–o ca pe un semn, o. premoniţie. „Te trage aţa“, o expresie cum nu se poate mai. potrivită pentru asemenea porniri… I–ar plăcea, cum să nu, să. ştie că exact aşa şi este. Îi vine greu să creadă şi, totuşi… nu se. Dieta culturismo mujer tot felul. Operase o sumedenie de bolnavi, se implicase în. acţiuni umanitare, căutând cu înverşunare – dar şi cu o. perversă încântare – nu numai să priceapă, dar să şi rezolve..

Atât cât stătea în puterea lui…. …Privit de sus, pământul ăsta care i se lipise de suflet pare. perfect. Eterna şi fascinanta Românie! Această sintagmă atât de. fericit compusă îi invadase creierul şi îi ocupase definitiv. inima. Reprezintă titlul unui album primit cadou, într–una din. Dieta culturismo kg precedentele sale călătorii, şi care conţine câteva sute de. fotografii superbe: peisagii, portrete, clădiri, monumente –. unul mai impresionant ca altul. Şi atât de autentice, deloc.

căutate sau prelucrate … o colecţie naturală de frumos şi bine. de profunzime, simplitate şi armonie desăvârşită.. Mai aruncă o privire în afară. Parcă şi lumina ce pătrunde. acum prin ferestrele avionului poartă în ea ceva hieratic.. Categoric, continuă să plutească prin aceeaşi stare de. Dieta culturismo aumentar masa muscular beatitudine care îl învăluie la fiecare revenire. Şi asta în pofida. tuturor schimbărilor intervenite, între timp, în viaţa lui…Îşi. lipeşte fruntea de geamul răcoros al hubloului, băgând de.

seamă că până şi sâcâitoarea durere de cap, cu care se alesese. încă de dimineaţă din cauza întârzierii taxiului comandat, a. dispărut ca prin farmec. În jurul lui, atmosferă aseptică. compusă din plastic strălucitor, gesturi mecanice şi odorizante. tip. O amorţeală neglijentă şi imprecisă îi marchează pe ceilalţi. Dieta de culturismo pasageri, majoritatea elveţieni de–ai lui, ori francezi din Jura şi. Haute Svoye, cărora le este mai la îndemână aeroportul din. Geneva decât cel din Paris. Fiecare îşi omoară plictiseala în.

felul său – unii someiază, alţii răsfoiesc revistele ilustrate. fumează, ronţăie ori pălăvrăgesc. Pe rândul de scaune opus lui. un copilaş, care şi–a împodobit creştetul cu un coif strălucitor. confecţionat din punga de hârtie destinată celor ce suferă de. rău de aer, îşi agasează bunicul, tot încercând să smulgă de la. Dieta de culturismo natural el încuviinţarea de a porni la luptă, cavalereşte, aşa cum. acela de a evita să se complice în relaţii prea apropiate de.

nivelul oficial cu persoane imprecis definite din punct de. vedere social, ea incluzând aici studiile, averea, profesia şi. moralitatea. Cam multe… „Aici, miniştrii şi grăjdarii găsesc mai. degrabă numitorul comun, nu în asta constă problema. Poziţia. de mijloc poate fi fatală prin vulnerabilitatea pe care o prezintă. Dieta de culturismo para definir în raport cu extremele!“. Atât cât îl ţinuseră puterile, încercase. să se conformeze acestui comandament excesiv de pretenţios. şi greu de aplicat. Asta în primul rând ca o dovadă a încrederii.

pe care o manifestă în „Frumoasa Anticăreasă“, cum îi place lui. să o alinte. La cei şaizeci şi… treaba ei de ani, această femeie. adorabilă, ce refuză fără efort să–şi arate vârsta, a rămas. româncă, deşi trăieşte de o jumătate de viaţă în Elveţia. El unul. se simte extraordinar în compania ei. A cunoscut–o accidental. Dieta de culturismo para ganar masa muscular tot cu ocazia unui zbor către Bucureşti. S–a nimerit să. primească locurile unul lângă altul. Mai mult nici nu–ţi trebuie. după ce ai ajuns lângă Nona. Apoi l–a ghidat, din proprie.

iniţiativă, prin acest spaţiu atrăgător ca o capcană. Exuberantă. şi dezinvoltă, emanând şi risipind o energie debordantă. colecţionara de antichităţi face din nonconformismul său un. element de atracţie şi de succes. O îndrăgise la prima vedere. chiar dacă se simţise oarecum copleşit de sporovăiala. Dieta de culturismo femenino precipitată şi discontinuă, aparent dezordonată, ca şi mimica. ei, altfel cuceritoare prin farmecul evident, dar şi profunzimea. nebănuită pentru cine nu apucă să o cunoască destul de bine..

El trecuse, nu e în stare nici azi să–şi explice cum, peste. reţinerile sale obişnuite când vine în contact cu persoanele. deschise, hipercomunicative.. Uite că nu a fost cazul cu Nona. De ce oare? Nici acum. după opt ani şi jumătate de prietenie strânsă, nu poate preciza. Dieta de culturista vegana ce anume l–a făcut să depăşească atât de uşor pragul. incomunicabilităţii lui structurale. A unei timidităţi excesive. poate speciale, dar cu atât mai reale. Încărcătura sentimentală.

ştie niciodată. Mai ales în România, unde orice devine. oricând, posibil. Nici măcar nu merită osteneala să prevezi. să–ţi dai silinţa de a preîntâmpina o întâmplare, o situaţie: vei. fi, cu siguranţă, depăşit de ea. S–a deprins, ajungând chiar să–i. facă plăcere să se lase angrenat în acest soi de hazard, cu mult. Diete de culturisme mai dens, mai substanţial şi mai palpitant decât senzaţiile tari. provocate de tensiunea unor pariuri ocazionale, a jocurilor de. noroc practicate pe la cazinou. Ce–i drept, riscurile se.

dovedesc rareori tot atât de mari, de importante. Orice se poate. îndulci, aranja, dacă nu chiar rezolva prin metoda. compromisului mai mut sau mai puţin onest. „Suntem aici la. porţile Orientului, unde totul se ia în uşor“. Cine a spus asta?. Nu–şi mai aminteşte. Dar a avut dreptate. Românii aceştia au. Dieta culturism nu doar talentul, dar şi vocaţia de a se „descurca“ – asta. însemnând o respingere deliberată a constrângerilor, a limitelor. impuse de orice normă. Şi care sunt, mai întotdeauna, depăşite.

pe cont propriu; fie prin eludare, fie prin desconsiderare.. Dispar ca şi cum n–ar fi existat. Imaginaţia şi îndrăzneala puse. la bătaie în astfel de scopuri se dovedesc a fi nu doar. îmbelşugate, ci de–a dreptul inepuizabile. Păcat că sunt. folosite mai mult în sens evaziv, distructiv, în loc să întemeieze. Dieta culturismo volumen sin grasa soluţii pozitive. La început, când a venit în contact cu acest. obicei (un veritabil fenomen, întrucât caracterizează aproape. toată societatea, cu adânci tradiţii în istorie), Martin s–a speriat..

Dar, odată depăşită prima impresie, acomodând şi adaptând. principiile la realităţile locului, totul a devenit suportabil; pe. alocuri chiar acceptabil. Făcând abstracţie de unele aspecte. etice, totul putea fi privit ca un spectacol în care suspansul şi. ingeniozitatea creează tensiunea. Pe alocuri chiar distractiv, cu. Dieta culturismo calorias condiţia de a nu fi implicat direct. Când, totuşi, nu poţi evita. acest lucru, trebuie să te situezi cât mai la periferie, ca să. dispari la timp; sau măcar să nu fii remarcat ori atins. Un alt sfat.

desprins din inepuizabila şi valoroasa colecţie a Nonei a fost. ar fi dorit mult să dea o raită pe la Sighişoara şi Târgu–Mureş –. oraşe de care îl leagă amintiri tulburătoare, dureroase. Ca de. fiecare dată, încearcă să se lase pătruns de credinţa că. Dieta culturismo bajar grasa ajutându–i pe alţii, îi va veni şi lui, odată şi odată, rândul să fie. ajutat. De întâmplare, de vreun prieten, de soartă… nu. contează. Pastorul Heinrich, de la biserica cea nouă din.

Weisenstein, nu pierde niciodată prilejul să atragă atenţia că. prin noţiunea de coincidenţă – atunci când aceasta apare şi se. manifestă – ar trebui să înţelegem doar anonimatul sub care se. ascunde Dumnezeu. Ortodocşii de pe aici sunt sceptici faţă de. aproape orice, mai puţin de mila, de bunăvoinţa Celui de Sus. Culturismo e dieta când e vorba să le împlinească rugăminţile. În definitiv, de ce. nu s–ar lăsa şi el pătruns de această convingere? Mai ales că. acum, după atâta vreme, dorinţa lui nu mai conţine nimic.

nelegitim sau păcătos, ci numai nevoia obsedantă de a şti. adevărul, de a afla ce anume (şi, eventual, de ce…) s–a petrecut. după. Alex, unul dintre prietenii căruia a avut curajul să–i. relateze totul, cerându–i şi părerea asupra întregii poveşti, l–a. sfătuit demult să renunţe. Adică nu chiar, ci să lase lucrurile la. Dieta x culturisti voia întâmplării. Dacă e să se rezolve, vreodată, ceva, atunci se. va petrece de la sine. Dacă nu… nu. Aşa e pe aici, pe la noi, a. încercat jurnalistul să–l dezamorseze. Asta după ce, solicitat de.

Martin să–l ajute în găsirea vreunui indiciu, ceva, eşuase în. cercetările sale, obligat să admită neputinţa şi brambureala. unui întreg sistem public, începând cu serviciile poliţieneşti de. evidenţă a populaţiei şi până la arhivele alandala ale unor. aşezăminte universitare. Proverbul indigen ce desemnează o. Rutina y dieta culturismo asemenea tentativă drept căutarea acului în carul cu fân. exprima perfect situaţia dată, chiar dacă această comparaţie îi. oferea, din păcate, dimensiunea reală a şanselor pe care ar mai.

fi putut conta în demersul său. Această remarcă realistă fusese. catalogată de acelaşi inepuizabil Alex ca dovadă a contaminării. sale cu scepticismul specific locului. „Vezi, ai ajuns deja să. afectează întotdeauna percepţia, cu precădere la oamenii slabi. cu instinct ludic dezvoltat sau, dimpotrivă, cu o pronunţată, dar. Dieta y entrenamiento culturismo bine mascată labilitate emoţională – diagnosticul preferat al. colegului său Vian, un fel de axiomă prin care doctorul de. suflete îşi defineşte cazurile mai complicate. Deşi percepe.

nuanţa elegant incriminatorie, Martin îşi asumă verdictul, chit. că acesta fusese formulat la o simplă şuetă, ba încă sub forma. unei păreri de ordin general. Câtă dreptate are în privinţa lui. psihoterapeutul se verifică încă odată acum, când – pe măsură. ce monitorul de cabină, atârnat oblic chiar în faţă deasupra lui. Alimentatie culturism definire marchează kilometrii lăsaţi în urmă – regretă tot intens. îndepărtarea de Nona, reţinută la Geneva graţie obligaţiilor. sale buniceşti. Având–o alături, s–ar simţi nu atât de expus.

surprizelor ce–l aşteaptă la tot pasul, dar pe care, paradoxal, le. savurează, într–un mod aproape pervers. Aşa stând lucrurile. nu–i rămâne decât să trăiască, pe cont propriu, revenirea în. acest univers care îi place din ce în ce mai mult, în pofida. atâtor nepotriviri structurale cu felul său de–a fi. Să se datoreze. Dieta pentru definire culturism oare, acest imbold, banalei reguli potrivit căreia contrariile se. atrag? Sau numai nădejdii minime, tainice, dar irepresibile că. poate, totuşi, va izbuti odată – fie şi din întâmplare – să afle ce.

s–a întâmplat cu Ariana? Trebuie să recunoască (şi o face, de. altfel, cu deplină francheţe) că aceasta este, de aproape zece. ani, miza fundamentală a fiecăreia dintre revenirile sale. A. oricărei curiozităţi, disponibilităţi sau iniţiative; a tuturor. eforturilor, contactelor personale şi instituţionale pe care le–a. Alimentatie culturism masa musculara stabilit. Pentru asta s–a străduit să–şi facă, dacă nu chiar. prieteni, măcar relaţii de încredere, oameni pe a căror. sinceritate şi corectitudine contează. Condiţie esenţială când e.

vorba să întemeieze, să realizeze ori să obţină împreună ceva.. Consultându–şi încă o dată agenda celor patru zile pe care. le va petrece aici, încearcă o senzaţie difuză, incertă, de. neîmplinire. Afacerile îl vor reţine doar în Capitală, cu toate că. Dieta culturismo natural definicion vremea când sărăcia impusă ca politică de stat şi deziderat. naţional purta numele de „sobrietate“. Avusese prilejul să. descopere multe dintre frustrările acestor oameni încă de la.

prima lui călătorie văzând cum, dintr–o banală ciocolată. Nestlee, se păstra după consum ambalajul. Şi când o sticlă de. Pepsi Cola demonstra, pentru cel care o expunea după golire. dovada prestigiului său social; căci un astfel de produs se putea. procura aproape întotdeauna pe sub mână, la suprapreţ – asta. Dieta para culturismo natural dacă nu aveai privilegiul unei aprovizionări preferenţiale. rezervată cadrelor de nădejde pe care se bizuia regimul politic.. Rămăseseră, iată, reflexele (sau sechelele) unei penibile.

meschinării, greu de vindecat şi la cei care, azi, izbutiseră să–şi. schimbe radical condiţia economică. Dacă şi unul ca Şerban. Dragu, preşedintele fundaţiei cu care colaborează atât de bine. în ultima vreme, îşi expune pixurile şi creioanele de pe birou. într–o fostă cutie de Tuborg din aluminiu…. Ejemplo dieta culturismo natural O hurducătură zdravănă violentează, dintr–o dată, confortul. aseptic al cabinei. Sticlele de Cinzano, Martini şi Ballentine's. de pe căruciorul stewardesei, încep să zăngăne oarecum.

muzical, sub trepidaţiile scurte şi energice, care se succed. într–un ritm tot mai susţinut. Probabil spre a–şi face curaj. cineva din spate anunţă cu voce de chefliu că „a–nceput. sârba“, acel dans popular pe care şi Martin a avut posibilitatea. să–l cunoască într–un sat îndepărtat, undeva pe lângă Dunăre.. Dieta culturismo vegana Dar aici, deasupra munţilor Retezat, smuciturile nu sunt deloc. plăcute. Curenţii de aer străbătuţi cu motoarele huruind. ambalate la maximum, îşi fac de cap, cum le vine. La următorul.

şoc, o negresă de pe rândul opus de scaune începe să urle. isteric. Imediat, impulsul este preluat de un copil mic, ce. gângurise drăgălaş, până atunci, în braţele maică–sii. Până şi. puştiul cel viteaz, victorios în lupta cu barbarii lui, şi–a scos. acum coiful de pe cap, l–a desfăcut şi îl ţine aproape de gură. Dieta culturismo fitness pregătit să–i redea rostul iniţial. Martin nu mai aşteaptă anunţul. gândeşti româneşte“, îl tachinase jurnalistul. După care se. grăbise să–i mai servească, întru redresarea moralului, o altă.

pildă extrasă din folclor: „La barza chioară îi face Dumnezeu. cuib“. Altfel spus, aceeaşi speranţă buimacă în „ce–o fi… o fi.. Dacă o fi să fie… va fi. Iar dacă nu – nu. Nu pierde din vedere. că România, şi nicidecum America, este ţara tuturor. posibilităţilor“ adăugase, mai curând ironic decât consolator. Dieta culturismo subir limpio prietenul său.. Stewardesa micuţă şi durdulie, ca un titirez, apare pe. intervalul dintre rânduri, opintindu–se caraghios, pentru.

tocurile mult prea înalte pentru statura ei, să împingă un. cărucior plin cu mărfuri vandabile în sistemul duty free.. Altădată mai cumpăra şi el câte un parfumel, un after–shave. sau vreo sticlă de băutură, completând astfel portofoliul de. cadouri şi atenţii, absolut necesar într–o lume în care darul. Dietas de culturismo para volumen reprezintă nu doar calea, ci chiar condiţia reuşitei. Acum nu–i. trebuie nimic, îl aşteaptă alt gen de contacte. Examinează, în. schimb (ca de obicei) fata, căutând să surprindă, eventual, o cât.

de neînsemnată asemănare cu Ariana. Imposibil. Oricât ar. scormoni el, bruneta agilă în mişcări, sigură pe ea ca un. automat perfect programat, cu un zâmbet afişat profesionist, nu. corespunde deloc aşteptărilor. Urmărindu–i frenezia, în care. tupeul răzbate de sub stratul de politeţe, Martin îşi împiedică. Dieta e bodybuilding ochii mai întâi în salba de inele care–i ornează excesiv. degetele scurte, cu unghii lăcuite într–un vineţiu aiuritor. Aur. mult, expus ostentativ, ca într–un galantar; indiciu ce s–ar dori.

convingător în privinţa eleganţei, rafinamentului, dar mai ales. a bogăţiei aducătoare de prestigiu social aici, în anticamera. Levantului. Pentru orice elveţian, conştient de faptul că. bunăstarea se dobândeşte, dar nu se exhibă niciodată, acest. obicei propriu unei lumi sărace şi dornice de parvenire, poate. La dieta hibrida culturismo părea ridicol. El, însă, este mai tolerant; admite, chiar dacă nu. agreează, aceste defulări ale unor complexe nevindecate, de pe.

recupereze cu disperare înălţimea pierdută din cauza. turbulenţelor. Motoarele gem, urlă. Victorie sau disperare?. Instantaneu, un huruit sinistru, neobişnuit, se revarsă din spate. însoţit de nişte paşi apăsaţi şi repezi care, parcă, ar încerca să. fugă. Încotro? În pofida stării de încordare, pasagerii se întorc. Dieta para culturismo pe cât posibil, căutând să se dumirească de unde vine şi în ce. constă neobişnuitul pericol. O izbitură puternică marchează. după câteva secunde dilatate, climaxul întregii tărăşenii:.

căruciorul cu mărfuri a luat–o la vale, antrenat pe planul prea. înclinat şi, cu stewardesa atârnată de el, încercând cu disperare. să–l oprească, s–a izbit de primul obstacol întâlnit. Zgomotul. de cioburi amestecate cu obiecte metalice şi restul accesoriilor. încheie, apoteotic, momentul sui generis, descărcând aproape. Dieta para culturismo y fitness pdf instantaneu tensiunea care îi contopise pe pasageri.. Parcă declarându–se mulţumit de finalul zornăitor şi de. cioburile care, conform superstiţiei locale, ar aduce.

întotdeauna noroc, avionul şi–a calmat evoluţia sincopată. Îşi. lasă botul în jos şi pierde rapid, dar controlat, din înălţime. cufundându–se vitejeşte în nişte nori vălătuciţi şi negri, ce. aleargă bezmetic în jurul lui. Monitorul marchează. imperturbabil, pierderea vertiginoasă, metru după metru, a. Dieta para culturismo masa muscular altitudinii. Difuzorul vesteşte, calm, apropiata aterizare, dar. vecina lui Martin refuză, cu o scorţoasă demnitate. bomboanele pe care i le oferă o a doua însoţitoare de bord..

Apoi, cu o mişcare ce nu admite împotrivire, îşi smulge de pe. burtă catarama ce o ţinea legată în scaun, se ridică şi se. îndreaptă, sprijinindu–se de spătarele fotoliilor, către partea din. fund a avionului. Planul înclinat, acum, invers, nu doar că nu. o ajută, aşa cum se întâmplase cu căruciorul, dar o şi obligă să. Dietas culturismo volumen limpio depună un efort suplimentar spre a ajunge acolo unde, nu. încape nici o îndoială, o împinge nevoia. După câteva minute. va reveni cu mai mult curaj… dar şi cu mai mulţi nervi..

– Poftim… Acum v–aţi lămurit cu cine avem de–a face?. oficial, de care echipajul pare să fi uitat, şi îşi încheie. conştiincios centura de siguranţă. Vecina sa încearcă acelaşi. lucru, dar mâinile îi tremură şi nu nimereşte dispozitivul de. cuplare a celor două barete de pânză, de care se agaţă speranţa. Dieta culturista volumen muscular că va scăpa cu bine. Păstrează pe faţă un rictus, care s–ar vrea. zâmbet, dar impresia lăsată e mai curând jalnică. După ce a. pus mâna şi i–a rezolvat centura, Martin încearcă să o.

încurajeze cu un banal „e–n ordine“. Dar nici tonul lui, nici ce. se petrece în aceste momente nu este suficient de convingător. în sensul respectiv. Doamna mai găseşte, totuşi, prin. străfundurile sale răscolite, reziduurile acide ale unei ironii – în. replică la cele câteva cuvinte politicoase, pe care apucaseră să. Dieta volumen culturismo profesional le schimbe la îmbarcare.. – Tot atât de încântătoare vi se mai pare, şi acum, România?. – Chiar mai mult, doamnă. Ştiţi, de când eram mic mă dau.

în vânt după Montagnes Russes. Şi apoi aţi auzit ce ne–au. comunicat la îmbarcare: acest avion l–a transportat chiar pe. Suveranul Pontif. Aşa încât…. Femeia uscată, platinată, cu faţa strălucind sub stratul gros. de cremă, învestit cu misiunea dificilă de a–i ţine cât mai la. Dieta volumen culturismo natural respect vârsta, ce se apropie bine de cincizeci de ani, nu mai. are puterea să asimileze astfel de îmbărbătări. Respiraţia i–a. devenit sacadată iar rigiditatea mişcărilor, plus lividitatea.

accentuată, îi trădează problemele neuro–vegetative pe care. Martin le intuise dinainte. Spre mirarea lui, cucoana mai. găseşte, totuşi, resurse de ţâfnă.. – Eu… eu sunt de religie protestantă. Aşa că povestea cu. Papa nu înseamnă pentru mine o garanţie, ci doar o reclamă. Dieta para culturistas volumen nelalocul ei. Nu că ţin cu tot dinadinsul să vă temperez. efluviile de simpatie, dar să ştiţi… românii ăştia sunt, toţi, foarte. lăudăroşi..

Martin nu mai apucă să–i împărtăşească faptul că şi el este. tot protestant. Brusc, avionul se cambrează, încercând să. întemeieze confederaţia. Un decalaj – mare şi, poate, obiectiv. atâta tot. Puţină înţelegere, ceva mai multă răbdare… Trebuie să. Dieta de culturista volumen fim încrezători. Istoria nu se face bătând din palme. Suntem. datori, la rândul nostru, cu toleranţă, cu generozitate şi cu. susţinere, dacă vrem să–i aducem lângă noi. Cu ce altceva se.

poate astupa prăpastia actuală?. Ferestrele avionului s–au învineţit. Nu chiar ca lacul de pe. unghiile stewardesei dar… la Bucureşti este vreme închisă.. Plouă mărunt şi bate vântul în rafale, după cum susţine anunţul. meteorologic servit pe cale acustică. Numai ochii exoftalmici ai. Dieta de volumen culturismo profesional doamnei Sachs, purtând semnele inconfundabile ale bolii. numite Basedoff, aruncă fulgere de mânie. Zguduitura finală. produsă la contactul cu pista cenuşie şi udă din beton.

neasfaltat, pune parcă punct final oricărei comunicări dintre ei.. La debarcare, un „bună ziua“ scuipat cu gura strânsă, după care. se îndreaptă cu acelaşi pas nemţesc, apăsat, către ieşirea de. lângă cabina piloţilor. Nu–i deloc exclus să păstreze şi pentru. ei câteva reproşuri. Ca să nu fie martor, Martin Eissler alege. Dieta de volumen culturismo natural direcţia opusă, convins că – orice argument i–ar fi oferit. compatrioatei sale – aceasta va rămâne neclintită în eroarea de. a respinge otova şi, a priori, orice argument binevoitor. „Atunci.

ce–o mai fi căutând aici?“ se întreabă el intrigat.. Îşi recuperează sacul de mână din sertarul aflat sub tavanul. avionului. Mai aruncă o privire către scaunele răvăşite, cu. spătarele înclinate, cu braţele ridicate şi husele strâmbate, apoi. către podeaua de pe care mocheta s–a strâns, formând câteva. Dieta en volumen culturismo cute transversale, ca nişte gâlme. În fine, o porneşte spre uşă. străbătând fără grabă porţiunea pe care o apucaseră, ceva mai. devreme, şi căruciorul cu lucruri ieftine şi doamna cea.

basedoviană. Nu–i trebuie prea mult spirit de observaţie sau. cine ştie ce perspicacitate spre a–i recunoaşte imediat pe cei. care o supăraseră. Legaţi încă de scaune – unii cu centura, dar. vreo câţiva cu cătuşe – cam zece, poate chiar doisprezece. Să–i răspundă? El nici nu ştie la ce se referă, dar bănuieşte. Culturismo y fitness dieta volumen că distinsei şi cartonatei doamne i s–a întâmplat ceva şi mai. neplăcut decât urcuşul pe care a fost nevoită să–l străbată, spre. a ajunge acolo unde dorea. Fie nu curge apa, fie s–au terminat.

(ori au fost furate) hârtia şi săpunul lichid. Trebuie să o asculte. politeţea şi solidaritatea naţională îl obligă, deşi consideră. exagerat şi nedrept tonul ei, încercând să–l tragă la răspundere. tocmai pe el, care nu are altă vină decât aceea că i s–a nimerit. vecin, într–o călătorie altminteri agreabilă, dacă facem. Dieta culturista definicion mujer abstracţie de nişte banale incidente atmosferice.. – Doar v–am avertizat de la bun început, continuă doamna. atât de nervoasă încât amestecă germana cu franceza. Nişte.

nesimţiţi… fără excepţie. Sălbatici… necivilizaţi…. Barbari! Are. dreptate copilul acesta. Dumneavoastră ce vă pasă? Sunteţi. bărbat, dar încercaţi să intraţi în pielea unei femei în spatele. căreia nişte derbedei comentează când o văd mergând la. toaletă. Pentru ca, la întoarcere, să–mi facă semne triviale şi…. Dieta definicion culturismo total şi… să îndrăznească să mă ciupească! Ei… ce spuneţi de asta?. Ce să spună? Înţelege cel mult că doamna (parcă Sachs, dacă. a reţinut bine) nu a prea călătorit în Europa de Est după căderea.

– sau, în fine, ridicarea – Cortinei de Fier, ca să vadă şi. eventual, să înţeleagă acest mediu atât de neoccidental şi de. neconformist. Plin de vitalitate, dar – acum – şi de o. îndrăzneală fără limite, în care libertatea de manifestare (recent. şi neaşteptat dobândită) le oferă unor oameni nepregătiţi. Dieta definicion culturismo competicion pentru aşa ceva prilejul să mai exagereze, să mai şi greşească. sau chiar să–şi dea, nu de puţine ori, în petic. E regretabil şi. neplăcut, desigur. Nu pentru a intra în contact cu asemenea.

manifestări ai venit aici, dar trebuie să fii pregătit să faci faţă. micilor incidente de acest gen. Civilizaţia nu apare în mod. spontan, elementele se adună greu, peste tot în lumea asta.. Nici elveţienii, probabil, nu erau atât de politicoşi, de serioşi şi. de riguroşi în urmă cu şapte sute de ani, când au început să–şi. Dieta definicion culturismo fitness motiveze şi să le stimuleze eforturile de a–şi demonstra. puterea, ingeniozitatea… Într–un cuvânt: superioritatea nocivă.

malignă, asupra unui sistem care îi respinge constant, dar. inutil. Ce să le faci? Cum să–i goneşti cu dispreţ şi, adesea, cu. forţa, nu doar spre a scăpa pentru moment de ei, ci şi spre a–i. convinge că nu sunt doriţi, nici măcar temuţi… ci doar. dispreţuiţi? Rezultatul este că şi ei îţi întorc aversiunea, mai. Dieta de culturismo definicion încrâncenată, mai subtilă şi, de aceea, mai greu de contracarat.. Se simt persecutaţi şi desconsideraţi pe nedrept. Frustrarea lor. este adâncă şi nevindecabilă generând – pe fondul unei.

imoralităţi extrem de ingenioase – resursele şi mijloacele care. asigură perseverenţa şi succesul. De câte ori a avut ocazia. Martin a susţinut că numai cu încredere, respect şi înţelegere. pot fi aduşi (şi nu trimişi) aceşti oameni la ei acasă, pe calea cea. bună. Această convingere umanistă, rezonabilă (chiar dacă. Dieta de definicion culturismo profesional dificil de concretizat) l–a făcut pe el, doctorul chirurg Martin. Eissler, să se dedice cu aceeaşi înverşunare acţiunilor de. întrajutorare. Şi, indiferent la ceea ce i–ar obiecta unul sau altul.

dintre cunoscuţii săi, nu are de ce să–i pară rău pentru asta.. Cu aceste gânduri se opreşte chiar în mijlocul grupului de. expulzaţi. Nu vede nici un motiv să se teamă de reacţiile lor.. S–a făcut aproape un fel de linişte, una spartă doar de câte vreo. interjecţie sau poantă pe care, el unul, are avantajul de a nu o. Dieta de definicion culturismo total pricepe. Oameni necăjiţi, dispuşi să braveze în nenorocirea lor.. Îşi scoate portofelul, alegând din el o bancnotă de cincizeci de. franci. După o scurtă ezitare, în timpul căreia a transformat.

suma în lei, se hotărăşte să o dubleze. Măcar să înţeleagă. fiecare dintre nefericiţii lui tovarăşi de drum ceva din partea. ce–i revine din darul primit. Văzându–l cu banii în mână. excitaţia „olimpicilor“ se apropie de paroxism. Parcă sunt nişte. lupi flămânzi, aşteptând în cuşca de la Zoo să vadă cui îi va fi. Dieta de definicion culturismo fitness aruncată halca de carne crudă din mâna îngrijitorului. Dintre. tăvi, tacâmuri şi ambalaje de unică folosinţă, stewardesa cea. bărbaţi tineri îl examinează fără reţinere, cu un soi de.

curiozitate lacomă. Privirile crâncene, tăioase ca nişte lame de. cuţit, ori dispreţuitor–şmechereşti, se lipesc de el, lansate. dintre bubele sau cicatricele care le ornează tuturor capetele. tunse chilug. Spre deosebire de Martin, nu încape îndoială că. nici unul dintre aceşti pasageri nu se bucură că a ajuns la. Dieta en definicion culturismo destinaţie. Martin îi cunoaşte, a mai avut asemenea. companioni de zbor, venind spre Bucureşti. Sunt expulzaţii –. unora le–au expirat vizele de şedere, alţii au pătruns fraudulos.

în spaţiul sacru al lumii libere, majoritatea, cu fel de fel de. infracţiuni la activ. „Olimpicii“ sau „Şobolanii“, cum sunt. numiţi în jargonul aspru şi dispreţuitor al poliţiei de frontieră. de pe aeroporturile occidentale, sunt totuşi o realitate.. Neplăcută, incomodă, deranjantă (în multe cazuri, chiar. La dieta del culturista definicion periculoasă). Dar, oricum i–ai spune şi orice i–ai face, treci. greu peste marele dezavantaj că nu poate fi prevenită. ameliorată sau eradicată, ci doar reprimată. Însuşi faptul că.

sunt expediaţi înapoi, în aceleaşi condiţii care i–au format şi. i–au determinat să năvălească spre Vest (majoritatea de mai. multe ori) arată cât contează pentru ei restricţiile oficiale. privind acordarea vizelor de intrare. Cum îi spunea Marc, un. amic poliţist în structurile pregătite special pentru a ţine sub. Dieta definicion extrema culturismo total control acest segment extrem de sensibil, iată genul de pacoste. de care, orice ai face, n–ai cum scăpa. Daţi afară pe uşă, reintră. pe fereastră, pe coş, prin găurile de la prize sau crăpăturile din.

pereţi, pe oriunde… Se descurcă, numai ei ştiu cum, trec…. dacă văd că le merge, sfidează până la capăt şi legile, şi. obiceiurile societăţii în care au pătruns. Unii sunt disperaţi, alţii. curioşi sau lacomi, dar aproape toţi – experimentaţi. Îi uneşte. un adevăr trist, jenant, intratabil: nu fug în nici un caz de binele. Dieta culturista para secar de acasă. Spre deosebire de mulţi dintre compatrioţii săi. doctorul Eissler este de părere că acest tratament, bazat pe. interdicţie, brutalitate şi represiune, nu reuşeşte decât să–i.

1 II. mignonă asistă la scenă, amuzată dar şi incitată de aşteptarea. punctului culminant. Îi aruncă un zâmbet complice, în spatele. căruia Martin nu este în stare să desluşească dacă gândul ce–l. Dieta de secado culturismo animă este unul de încurajare, admiraţie sau numai de invidie.. Dacă i–ar încredinţa ei suma donată, rugând–o să. îndeplinească oficiile de împărţire în rândul beneficiarilor?.

Varianta îl tentează, dar nu mai are timp să o ducă la bun. sfârşit. Din spate, unul dintre „olimpici“ s–a ridicat fulgerător. de la locul lui, atât cât îi permite cătuşa fixată pe mâna stângă.. Cu un „danke“ triumfător, şuierat printre dinţi, îi smulge. expert, banii pe care imediat, îi ridică deasupra capului, aşa. Dieta culturista vegetariana cum fac sportivii când câştigă un trofeu preţios. Strigătele. celorlalţi membri ai grupului, izbucnite aproape instantaneu. amplifică şi sporesc confuzia. Nu ştii dacă este o reacţie de.

triumf, de gratitudine sau de mânie. Dar asta are, deja, mai. puţină importanţă pentru el, gestul şi intenţia contează. Înainte. de a fi prins, ca la rugby, în mijlocul grămezii, izbuteşte să se. strecoare către ieşire, redresându–se de pe urma piedicii puse. din spate, unde hărmălaia a dobândit, deja, accente extrem de. Dieta vegetariana culturismo fitness tari. Mai apucă să audă vocea ascuţită a stewardesei. amestecată cu celelalte glasuri, înainte de a începe să coboare. cu pas elastic, treptele scării mobile care îl ajută să ajungă cu.

picioarele pe pământ românesc.. Optzeci şi şapte… Optzeci şi opt… Optzeci şi nouă…. Greu! Este epuizat. Ba nu… Nu există aşa ceva! Trebuie să. ajungă la nouăzeci. Nouăzeci este limita pe care şi–a impus să. o atingă azi. Pragul psihologic trebuie trecut, dacă vrei să–l. Dieta de culturista vegetariano depăşeşti mâine, conform planului pe care nu alţii, ci tu singur. ţi l–ai propus. Mai trage o dată, concentrându–se la maximum.. Nu merge. Muşchii, încheieturile, creierul. Toate la un loc.

refuză să–l mai asculte şi să–i execute comenzile. Ei, drăcia. dracului, tocmai acum să rămână blocat? Până în acest. moment, dominase fiarele din spatele său, în primul rând. datorită voinţei de a le domina. Ce s–a întâmplat acum, de a. devenit dintr–o dată prizonierul… mai rău, supusul lor?. Dieta culturista para perder grasa Transpiraţia musteşte din el, prelingându–i–se pe frunte, pe. fălci, pe gât. Ochii i s–au împăienjenit, braţele îi tremură.. Încearcă să–şi observe trăsăturile în oglinda imensă, încastrată.

în peretele din faţa lui. Nu distinge însă altceva, decât o masă. solidă, dar sleită pe dinăuntru. Acela nu este el. Nu poate şi nu. vrea să fie el, Şerban Dragu, prăbuşit pe parchetul strălucitor al. sălii de efort fizic pe care şi–a dorit–o, şi–a proiectat–o, şi–a. construit–o numai prin forţele şi prin voinţa lui.. Dieta de culturista para perder grasa Asta era, voinţa! Aici a greşit, în momentul când şi–a stabilit. numărul de nouăzeci de tracţiuni la arcurile pentru fitness.. Cum de şi–a încălcat tocmai principiul de bază al oricărui.

deziderat… scop… ţel pe care şi–l propune? „Trebuie. întotdeauna să–ţi fixezi un reper superior celui pe care încerci. în realitate, să–l atingi“, i–a explicat el Magdalenei, cu aproape. zece ani în urmă, secretul reuşitelor lui din viaţă; de fapt, al. 1 Dieta de culturistas para quemar grasa capitalism. Gorbaciov n–a făcut decât să continue, mai prost şi. mai ezitant, ceea ce–i ordonase şi începuse Ăl Bătrân…. Dumnezeu şi tovarăşul Lenin să–l ierte. Aşadar – optzeci şi.

trei… optzeci şi patru… optzeci şi cinci… să trăieşti, Mişa! Uite. cum merge… oho! Hai, cu putere şi curaj: optzeci şi şase…. optzeci şi şapte… Magda intră în încăpere cu pardesiul. descheiat. Vine sau pleacă? Treaba ei, destul că–l întrerupe din. treabă. Ufff….. Dieta culturism femei – Te pup, dragule. Vai… în ce hal arăţi! Parcă ai tras la. galere.. – Nu parcă. Chiar am tras. Tu n–ai ochi să vezi?.

Stă acolo, pe podele, lac de transpiraţie. Respiră des şi. sacadat. Firesc, după un asemenea travaliu.. – Gâfâi cam tare, ce–i cu tine?. Se dă mare… Doctoriţa din ea, chiar dacă nu a apucat. niciodată să pună mâna cum trebuie pe vreun bolnav. Poate că. Retete dieta culturism de aceea îi apucă, cu un gest aproape profesionist, încheietura.. Bâjbâie stângaci, dar până la urmă nimereşte. Cât timp îi. numără pulsul, bărbatul are ocazia să o examineze pe îndelete.

de jos în sus – premieră absolută pentru amândoi, deşi sunt. căsătoriţi de atâta amar de vreme. Glezna subţire, frumos. modelată şi aţâţâtoare, iese din pantoful scump, cumpărat de el. de la Londra. Dăduse, fără să clipească, două sute şaptezeci de. dolari, preţ de duty free, că deja intrase în aeroport, aşteptând. Dieta carbohidrati culturism îmbarcarea. Mai sus, lucrurile nu stau la fel de perfect. Pulpa. piciorului este cam prea umflată, mai ales în părţi, dar. nevastă–sa ascunde cu măiestrie acest defect, purtând aproape.

permanent ciorapi elastici, tip Lycra, pe care îi aruncă deîndată. ce simte că s–au lărgit şi nu mai strâng cum trebuie. Dacă vrei. să o enervezi pe Măgduţa, cum îl amuză pe el să–i spună. ştiind că nu–i convine apelativul, n–ai decât să–i zgândări. acest complex. „Ce bună ai fi tu de fotbalistă!…“ este gluma. Dieta ketogenica culturism care o va scoate oricând din sărite. Funcţionează eficient, ca o. oricărei reuşite. „Vrei să petreci două săptămâni de vacanţă la. mare, în Bulgaria?“ (Asta era pe timpul regimului trecut, când.

Nisipurile de Aur sau Soci–ul sovietic însemnau pentru oricare. cetăţean de rând maximum de izbândă în plan turistic).. „Atunci, îţi propui să ajungi pe Coasta de Azur sau chiar în. Florida. Vrei maşină? Îţi doreşti obligatoriu elicopter!…“ Ea îl. privea neîncrezătoare, uşor timorată dar şi fascinată. Dieta precompetitionala culturism străduindu–se să–l creadă. Acum nu mai încape nici o. îndoială, realitatea se impune de la sine: au, împreună, şi bani. şi putere, şi prestigiu. Sunt cineva. Aici ca aici… pe mocofanii.

mioritici nu–i greu să–i laşi cu gura căscată, înjurându–te în. secret, dar pizmuindu–te şi temându–se de tine. El, însă, nu. s–a mulţumit să rămână un businessman provincial, de „largă. recunoaştere“ naţională. A ţintit mai sus, mai departe. Şi a. câştigat. Nu este chiar director general la IBM, la Boeing sau. Dieta pentru culturism Toshiba, dar desfăşoară o mulţime de afaceri foarte profitabile. cu parteneri bine situaţi din China şi Canada, din Rusia, Elveţia. sau Australia. Numai el ştie cum a făcut să reuşească. Şi va.

rămâne secretul său, orice s–ar întâmpla. Nimeni nu trebuie să. afle. Nu că s–ar teme, ori s–ar jena. Pur şi simplu, nu este. cazul. În definitiv, nu a inovat nimic, doar a ţinut drumul.. Americanii, ca să ne proptim în exemplul cel mai notoriu, cum. au colonizat Vestul?… Cum au luat în stăpânire New Mexico şi. Dieta pt culturism Texasul? Pardon?!… Uite–i că acum, când au ajuns marele boss. al lumii, nu–i mai întreabă şi nu–i mai judecă nimeni pentru. felul cum au procedat la început. Scopul nu numai că scuză.

mijloacele dar, cel mai adesea, le şi impune, spunea colegul. Rusu, ori de câte ori avea de rezolvat o situaţie mai împuţită.. Acum gata cu amintirile, cu exemplele, cu reveriile şi cu alte. prostii din astea. A ajuns, care va să zică, la optzeci şi nouă…. Trebuie să–şi fixeze suta, dacă vrea să se autodepăşească. Încă. Dieta personalizata culturism o tură, începând cu optzeci şi cinci. Ba nu, de la optzeci şi trei. de la Andropov, că el a cârmit–o la vale, spre drăguţul de. 1

păzit să nu se bombeze ori să se fleşcăiască. Trece şi de sâni. trăgând pe nări parfumul scump, franţuzesc, marca Guerlain. Şi. pe acesta tot lui i–l datorează, dar deocamdată are altceva să–i. reamintească. Ştie că nu–i place să facă sex dimineaţa, după ce. şi–a pus la punct machiajul, coafura şi vestimentaţia, îndelung. Dieta sala culturism şi complicat. Tocmai de aceea… Urcă, urcă. S–a zgâriat puţin. pe nas în broşa cu briliante, nu contează. Odată ajunşi faţă–n. faţă, citeşte în ochii ei spaima amestecată cu uimire, poate şi cu.

ceva repulsie…. – Şerban, te rog insistent să te potoleşti! Nu mai eşti un. adolescent, ce Dumnezeu?!. Amestecul dintre mirosul de transpiraţie şi cel de. after–shave bun, pe care îl emană bărbatul în călduri îi. Dieta si culturism provoacă greaţă. Poate să închidă ochii, nu şi căile respiratorii. pe unde pătrund asemenea miresme. Se zbate furioasă. animată de propria–i neputinţă..

Foarte bine, aşa–i trebuie, putoarea. Defulările care combină. un adolescent cu Bunul Dumnezeu sunt nu numai comice, ci. şi păcătoase. Îi confirmă lui ceea ce aflase deja, dar nu–i încă. momentul să i–o arunce acum în faţă. Toate la timpul lor. Mai. întâi să priceapă – adică să–şi aducă aminte şi să bage la cap. Dieta culturisti vegani odată pentru totdeauna, cine comandă şi cine conduce în. raporturile dintre ei doi. Fusta de stofă gris pârâie scurt şi. ireversibil..

–Ai înnebunit, omule?… Lasă–mă, n–am chef! Nu te vreau!!. Ştie că nu vrea. Ştie şi de ce. Asta îl întărâtă şi mai mult.. Raportul de înălţime s–a restabilit. Doar este cu un cap. deasupra ei. Continuă, fără o vorbă. Nu e necesar. Şi nici nu. merită. O apucă de bărbie, dar nevastă–sa îşi smuceşte. Dieta vegetariana culturism fitness încăpăţânată, capul. Uite–o că mai are putere să facă pe. nebuna… să–i opună rezistenţă… să–l respingă. Aşa? Foarte. bine, atunci. Modifică doar sensul atacului, schimbându–i.

neaşteptat direcţia. Dacă nu–i place în felul acesta, atunci… O. găleată cu apă rece turnată brusc peste capul unui leşinat.. – Nouăzeci şi şase, nouăzeci şi şapte, nouăzeci şi opt… Nu. nu–i atât de mare cum credeam. Doar cam tahicardic, vine. verdictul plin de emfază. Şi respiraţia asta dispneică… Ori te–ai. Masa musculara lenevit, ori ai început să îmbătrâneşti.. Palma ei fină, expresivă, trece repede şi, pasămite. încurajator prin părul lui sârmos şi deja înspicat cu destule fire.

argintii. Nimic tandru în acest gest. Un simplu automatism, şi. acela superficial, grăbit oarecare. Nu este o noutate, dar nici o. plăcere felul ei scârbos, chiar agasat cu care îl tratează de la o. vreme. Se dă mare, purtându–se cu el superior, cu o falsă. condescendenţă. Ştie el prea bine de ce… Parcă ar avea de–a. Masa musculara femei face nu cu soţul ei legitim, ci cu un amărât oarecare, căzut la. picioarele ei, bun doar de compătimit şi de mângâiat în treacăt.. Dar nu este el omul – şi nici nu are de ce – să înghită una ca.

asta. Mâna lui îşi continuă explorarea începută în joacă. depăşind genunchiul şi urcând în continuare.. – Auu! Ce naiba faci acolo? Termină!…. Nici nu se gândeşte. Degetele puternice strâng. imperceptibil, dar ferm, carnea luată în stăpânire. Smucitura. Masa musculara rapida nervoasă este inutilă, iar încercarea ei de a–şi elibera piciorul. – tardivă. Nu poate scăpa, trebuie să–i intre–n cap chestia asta.. Şi să rămână acolo. N–are decât să scheaune cât pofteşte. E mai.

excitant. Mâna puternică a ajuns pe coapse, dar nu se opreşte. nici acolo. Ascensiunea se insinuează lent, previzibil. ameninţător. Pe nesimţite, bărbatul a încolăcit–o cu celălalt. braţ şi începe să se înalţe lent, anulându–i centimetru cu. centimetru ascendentul pe verticală. Nu e deloc obosit. Şi cu. Masa musculara acasa atât mai puţin îmbătrânit, cum l–a jignit ea. O să se convingă. singură cum stau lucrurile. Aşa, ca să nu–şi facă iluzii. Sau, mai. ştii…, griji, scrupule, motivaţii. Capul lui puternic, de boxer, cu.

maxilarele proeminente strânse, pulsând spasmodic, îşi. continuă avansul. A depăşit abdomenul plat, bine şi riguros. 1 aici, şi să publice, nemernica, povestea cu Mercedes–urile.. Asta e, sigur că le–a băgat în ţară pe numele fundaţiei, orice om. Masa musculara fara grasime de afaceri cu simţul realităţii procedează aşa. Doar nu era să. plătească atâta amar de taxe vamale, câteva zeci de mii de. dolari cu totul… ar ieşi la sapă de lemn. Mai ales că, pentru el.

n–a păstrat decât un singur automobil. Restul le–a dat cui. trebuie: unor persoane publice importante, demnitari, mă. rog… tipi care trebuia şi au de ce să–i fie obligaţi. Se cheamă. fundaţia „Inimi în suferinţă“? Se. Păi, cine nu suferă azi cu. inima? Cel puţin senatorul Mărculescu, ăla e bolnav pe bune.. Masa musculara alimentatie La cât se tot agită şi se consumă, de frică să nu–şi piardă. imunitatea şi să ajungă pe mâna judecătorilor, stă cu inima–n. pioneze. Oricând poate să–i plesnească. Şi atunci, care–i.

problema, mă rog? Corespunde? Ba bine că nu…. Magda a ieşit de la duş, înfofolită în halatul lui de baie. Nu. suportă să–i poarte nimeni lucrurile, dar acum, că s–a. întâmplat toată tărăşenia în pripă… chiar aici, la subsol…. Femeia se mişcă cu o dezinvoltură acră prin spaţiul larg. Masa musculara valori normale culegându–şi desuurile de pe unde fuseseră aruncate.. Continuă să–l sfideze, să nu–l bage în seamă, de parcă el nici. n–ar exista. Când a terminat să–şi adune toate boarfele, se.

opreşte în faţa oglinzii, examinându–se atent, vizibil teatral. provocator.. – Uite ce mi–ai făcut… Îţi place? Nu suport sălbăticia. credeam că ştii asta.. – Ştiu eu şi mai multe, aici nu–i vorba de memorie.. Masa musculara proteine – Adică?!… Nu înţeleg. Şi, în fond, nici nu mă interesează. ce vrei să spui.. Nici nu e nevoie. Destul că a tresărit şi i s–a schimbat vocea.

trecând într–o prudentă defensivă şi devenind mai puţin sigură. de ea. Bărbatul ştie că a lovit precis. Scurt, ameninţător.. Deocamdată, e suficient. Schimbă vorba, trecând la afaceri.. – Ai grijă cum te descurci în audienţa aia. Ne trebuie, cu. străfulgerare ascuţită i s–a înfipt în degetul mijlociu. L–a. Masa musculara picioare muşcat târfa. Îşi dezlipeşte mâna, numai pentru o fracţiune de. secundă. Suficientă pentru avântul necesar. Lovitura vine. brutală şi, în cele din urmă, convingătoare. Ţipătul ei scurt.

isteric, îl excită erotic abia acum. Se năpusteşte nu ca să o mai. pocnească o dată, ci să o cuprindă în braţe, dar este întâmpinat. la fel de fioros. Nici o vorbă – numai icnete, zgârieturi sălbatice. şi priviri nimicitoare, amestecând în ele furie, silă, dispreţ. Ei. şi? Întărâtat, Şerban îi răsuceşte, scurt, mâna la spate, făcând–o. Masa musculara fara suplimente să se frângă de durere. Nu are încotro, se curbează silnic peste. bicicleta ergonomică, muşcând cu furie ghidonul. Astfel. imobilizată, bărbatul o pătrunde brusc, adânc şi rău. În vârful.

catargului, ca un stindard întors pe dos, toată umilinţa lui se. înalţă şi se manifestă spasmodic.. Gata… Apoi, primul gest pe care îl face este să–şi controleze. rapid ceasul de aur de la încheietura mâinii. Bineînţeles că e în. întârziere, dacă s–a complicat cu chestii stupide, neprevăzute.. Masa musculara cu greutatea corpului – Eşti groaznic!… Remarca standard a neveste–sii. combinaţie incertă de reproş şi compliment, aruncată acum. peste umăr, cam cu jumătate de gură, în timp ce se îndreaptă.

şonticăind spre cabina de duş. Nu–l deranjează, este un clişeu. pe care el îl percepe la adevărata–i dimeniune, simţindu–se. chiar măgulit. Conţine, poate inconştient, dar tot atât de real. admiraţie şi neputinţă, teamă şi respect, adică recunoaşterea. faptului că a avut totuşi dreptate, chiar dacă ei nu–i convine. Masa musculara barbati acest lucru. Înseamnă că i–a prins bine şi preambulul, şi. urmarea, uite–o ce repede s–a dat pe brazdă. Şerban nu are. timp şi nici chef să facă ordine prin cameră – treabă de.

servitoare. Pentru el, importantă rămâne pe ziua de azi doar. întâlnirea de la firmă, cu beleaua aia de reporteriţă. Se cunosc. prea bine, nu–şi face nici un fel de iluzii asupra a ceea ce e–n. stare paraşuta. Va trebui să o dezamorseze într–un fel, nu care. cumva să–i facă pocinogul tocmai acum, când vine elveţianul. Masa musculara suplimente 1 ajunge în braţele lui Silviu. Pe de altă parte, însă, este de–a. dreptul înjositor pentru ea să fie tratată ca o subalternă.

oarecare, căreia i se transmit ordine şi… atât. A avertizat–o că. o va pune în temă cu detaliile când şi cât va fi nevoie. Dar. această concesie, aruncată ca un zgârci cedat căţelului ca să. tacă, o făcuse doar la insistenţele ei, după ce lipsise o noapte. întreagă de acasă, fără ca măcar să o anunţe. „Am fost cu. Masa musculara procent neamţul la curve, e bine?“ – răbufnise el a doua zi, la reproşul. perfect îndreptăţit că putea măcar să o anunţe, nu neapărat. unde e şi ce face, doar că e încurcat cu treburile şi că nu apare..

Ca de obicei, contrase cu duritatea lui arogantă şi insinuantă: îi. purta atâta de grijă… Nu cumva şi–a ratat propriul şi discretul. ei program, care îl exclude cu desăvârşire pe el, încă soţ. legitim? Iar grosolănia despre curve era inutilă, te duci, dar. niciodată nu anunţi şi nici nu recunoşti. A înghiţit–o şi a tăcut. Masa musculara piept preferând după câteva zile să–l roage, cum ştie ea mai frumos. să nu o mai pună în situaţia de a se simţi desconsiderată, ca o. entitate neglijabilă. Era tot ce o durea mai tare, preferând.

reproşurile, certurile, chiar scurtele lui momente de violenţă.. Acestea din urmă treceau repede, dar lăsau în urmă indiciul că. ea încă îl mai interesează… îl deranjează, în fine, că există.. Niciodată Magda nu se împăcase cu ipostaza de obiect. A fi. considerată un simplu element de serie (fie el şi decorativ). Masa musculara slaba găsea că e de neconceput pentru una ca ea, înzestrată din. naştere cu o individualitate atât de puternică. Ca şi senzaţia de. a fi considerată doar o investiţie. Sigur că, într–un mediu.